Toepassing met onderwijsdata van DUO en CBS: PO Raad in Cijfers

Op deze website presenteert de PO-Raad cijfers over het primair onderwijs. Dit zijn algemene en openbare cijfers, nu overzichtelijk op één plek verzameld. De website toont de cijfers van de sector met daarbij de juiste duiding. Een mooi voorbeeld van wat je met onderwijsdata kunt doen.

Je vindt cijfers op landelijk niveau of per gemeente, provincie, onderwijsgebied of landsdeel. Ze tonen het beeld van de sector in kengetallen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld personeel, de opleiding en ontwikkeling van leraren en de financiën van de sector.

Meer weten over deze website en welke data van DUO en CBS daarvoor gebruikt is? Je ziet het hier: https://data.overheid.nl/community/application/3713.

Ben jij ook een leuke toepassing tegengekomen op het gebied van Onderwijsdata? We horen het graag! Laat het hieronder even weten :slight_smile: