Referentie dataset Basisonderwijs: SLO Curriculumdatabase

SLO Curriculumdatabase

Alle wettelijke doelen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs én sets met voorbeeldmatige, richtinggevend uitwerkingen beschikbaar als open data. De curriculum dataset is het vervolg op de OBK (Onderwijs BegrippenKader) Kennisnet dataset. Alle data uit de OBK dataset zijn overgenomen in de SLO curriculum dataset.

Je vindt de dataset hier: http://data.overheid.nl/dataset/7bd02771-9ad1-42df-a214-a1d7b0158055