Over de categorie Onderwijsdata community

Ga hier het gesprek aan over onderwijsdata.

Deel berichten, stel je vragen en geef feedback over actuele Onderwijsdata. Doe een dataverzoek of stel een vraag over data voor een specifieke sector of thema. Leuk om samen het gesprek aan te gaan!

De thema’s, sectoren komen overeen met de indeling op data.overheid.nl in de Onderwijsdata community.

Elke sector heeft een trekker in de community die zorgt voor moderatie.

De vaste thema’s in de Onderwijsdata community zijn:

  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs

Sectoren die nog geen trekker hebben:

  • Wetenschap
  • Volwassenonderwijs
  • Voorschoolse educatie
  • Speciaal onderwijs
  • Passend onderwijs

Meer informatie en voorbeelden van toepassingen met onderwijsdata vind je in de Onderwijsdata community op: https://data.overheid.nl/communities/onderwijs