Open Data over verkeersborden

We willen de Open Data verkeersborden gebruiken om onze bevinden te valideren.

Nu hebben we daar een aantal vragen over:

  • waarom kunnen we maar 100 items per keer opvragen via de endpoint (https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/traffic-signs/v1/events). Er draait nu een script sinds gisteren middag en we zitten nu op bijna 10.000 calls om 200MB samen te stellen. Bv bij PDOK kun je in 1x alles downloaden

  • waarom zit deze data niet achter een geoserver?

  • waarom kunnen er geen selectie gemaakt worden ,zoals bv: alle A1 borden op de A2?

  • waarom worden alleen de familienamen van verkeersborden genoemd, bv A1, maar niet de duiding, zoals 100 KM/h

  • per resource wordt een foto gegeven. Alle Cyclomedia URLs zijn niet te openen. De overige URLs (bv https://signimages.ipsm.nl/b59/b59c1eb2-8ed8-4d87-9eac-0aa3e41bb763.jpg) wijzen allemaal naar dezelfde plaatjes.

  • het lijk dat validated altijd op n staat.

1 like

Goede vragen. Ik ben ook geïnteresseerd in de verkeersborden-data en benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.

Er is reeds al een draadje beschikbaar op het geoforum. Daaruit blijkt, dat het iemand al gelukt is om deze bron te harvesten, zie https://geoforum.nl/t/nieuwe-databron-verkeersborden-overzicht-en-locatie/4599/16?u=raymondnijssen.

Dankjewel @ArnoldDekker en @justinvansteijn

Vanuit de NDW hebben we ook nog de volgende aanvullende reactie gekregen omtrent het verzoek:

De HR Groep is leverancier van de data en kan ook worden benaderd voor aanvullende vragen.

De API kan in een script repeterend worden aangeroepen, waarbij je iedere keer de start-time stamp ophoogt tot de laatst ontvangen timestamp uit de vorige succesvolle aanroep.
Hiermee krijg je in bundels van 100 alle verkeersborden binnen. De manier waarop we dit ingericht hebben is zoals het ministerie ons gevraagd heeft, geen opvraag intelligentie, maar alles laten downloaden en de ontvangende partij dient na downloaden die borden waar hij in geïnteresseerd is zelf te selecteren.
100 is een vrij arbitraire keuze, maar veel meer maakt het wat respons, performance en wachten op andere aanvragen onhandig. Het volledige bestand/set verkeersborden van nu ruim 1 miljoen, maar in de toekomst tegen de 3 miljoen in een keer/commando/api downloaden is simpelweg technisch niet haalbaar, daar is het te omvangrijk voor.

De rode RVV-codes geven allen het type bord aan, bijvoorbeeld A01 en de zwarte codes geven extra informatie A01-60. In de uitvraag heeft het ministerie alleen om rode RVV-codes gevraagd.
De zwarte codes hebben wij hierdoor niet. Aangezien deze vraag al door verschillende afnemers is gesteld wordt deze vraag ongetwijfeld meegenomen in de evaluatie met het ministerie.

De aanbesteding van de verkeersbodendata betrof nadrukkelijk de data, geen database, vanuit het beeld dat beoogde professionele afnemers van de data geen behoefte hebben aan een database, maar goede kwaliteit data. Daar is dus dan ook de effort op gericht.

In het Programma van Eisen, dat onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsdocumenten en het contract met HR Groep, staat expliciet vermeld: “De data die verzameld en geleverd wordt, zijn Open Data en vrij van rechten.” Daarmee is het gebruik ervan, evenals de doorlevering, derhalve vrij. Hetgeen uiteraard aansluit bij het onder 1) vermelde oogmerk, de data te bieden aan professionele afnemers, ter opname in hun informatie- en andere diensten.

In datzelfde programma van eisen staat opgenomen, dat HR Groep bij ieder verkeersbord “de volledige afbeelding op het bord, inclusief de bij het bord behorende onderborden” moet opnemen. Dat hoeft dus geen letterlijke foto van dat exemplaar van het bord op die specifieke locatie te zijn. Maar dient wel de afbeelding weer te geven die behoort bij precies de boodschap die met dat specifieke bord wordt gecommuniceerd, zodat bijv. gebruikers van in-car informatiediensten onderweg tijdig de juiste boodschap krijgen.

1 like