Onderwijs instellingen in de BAG: wie heeft een toepassing?

Het Kadaster maakt frequent verbeteringen in de basisregistratie voor adressen en gebouwen (BAG). In juni 2020 is gepland om de informatie over gebouwen met een onderwijs gebruik te duiden.

Kadaster geeft aan "Maar we zijn toevallig bezig met het voorbereiden van een volledige vulling van de scholen, omdat hier vanuit het Gebruikersoverleg BRT om gevraagd is. Ik hoop – maar kan dat nog niet garanderen – dat de scholen in de aprillevering (2020-R04) van de BRT toegevoegd worden. Anders wordt het de junilevering.

Wat we gaan leveren zijn de locaties (dus gebouwvlak met type school), de naam (gestandaardiseerd, dus “De Hoeksteen” en niet “Rooms-Katholieke Dalton Basisschool De Hoeksteen”) en de soortnaam.

Wat de soortnaam betreft zijn er twee opties:
Alleen het onderwijsniveau: “Basisschool” / “Basisonderwijs”, “Middelbare school” / “Voortgezet onderwijs”, enz. (we moeten nog kiezen voor een van beide vormen, -school of -onderwijs)
Een combinatie van onderwijsniveau en denominatie: “Openbare basisschool” / “Openbaar basisonderwijs”, enz."

Wie heeft er een toepassing die deze aanvullende data in de BAG kan gebruiken zodat Kadaster een goede use case heeft om de aanpassingen door te voeren?

Deze informatie komt uit een eerdere thread in de WhatApp en Email. Reageer op dit topic, ik zorg dat het Kadaster wordt gevoed met de reacties.

Jasper van Kadaster geeft aan om in de juni 2020 release van de BAG de onderwijsinstellingen te markeren.