Nieuw dataportaal: wijkpaspoort

Omdat ik niet (meer?) weet hoe ik een nieuwe toepassing kan aanmelden, doe ik dit even via het forum. Het gaat om

  • Datavoorziening Wijkpaspoort Warmtetransitie
  • https://wijkpaspoort.vng.nl
  • Het Wijkpaspoort helpt je keuzes te maken en het proces in de wijk te starten voor de Warmtetransitie.

Er is ook een downloadmogelijkheid en de mogelijkheid om naar een gedetailleerder dataportaal voor de trransitievisie warmte te gaan.

We zijn al in contact met de VNG om de toepassing op te nemen op data.overheid.nl. Als je zelf een toepassing wilt aanmelden, kan dat hier: Toepassing aanmaken | Data overheid