Lopend project: Check the facts

Dit idee wordt op dit moment uitgewerkt tot een prototype door CBS en data.overheid.nl.

Samenvatting: Data.overheid.nl en CBS stellen een toepassing “Check-the-Facts” voor die data voor iedereen beschikbaar en transparant maakt om een beslissing van de overheid te onderbouwen. De door de overheid genomen beslissing, kunnen worden onderbouwd met feitelijke data die voor iedereen gelijkelijk beschikbaar en controleerbaar is. Voor beslissingen die nog genomen worden, biedt Check-the-facts een gelijke informatiebasis die bijvoorbeeld in participatie van burgers en ondernemers met overheden ondersteuning biedt. Check-the-facts kan ook direct aan burgers en ondernemers een hulpmiddel bieden om zelf een beslissing te nemen met behulp van de ondersteuning van data en uitleg van de overheid.

We stellen voor om de toepassing eerst als prototype te ontwikkelen met een case in samenwerking met de Onderwijsdata community waarin een student een passende onderwijslocatie zoekt.

1 like