High value data: Oordelen Inspectie van het Onderwijs

Oordelen Inspectie van het Onderwijs


Dit is een interessante high value dataset met meer informatie, trends en ontwikkelingen over oordelen van de Inspectie van het Onderwijs. Je vindt de dataset hier: http://data.overheid.nl/dataset/5a22420b-5993-499d-8572-64f23888ff2d

Databron: https://www.onderwijsinspectie.nl/trends-en-ontwikkelingen/onderwijsdata/oordelen

Op deze pagina vind je de bestanden met het (eind)oordeel van besturen, scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. De open databestanden bevatten de oordelen van de inspectie per object van toezicht.