Dataset: Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Dataset: Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Link naar dataset: http://data.overheid.nl/dataset/fd117bfc-dc21-4b2a-a0d1-47b2d67d7c7b

Databron CBS: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83830NED

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin werkzame personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten hebben actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.