Dataset: Schorsingen en verwijderingen

Dataset: Schorsingen en verwijderingen

In het voortgezet onderwijs moet het bevoegd gezag het (voornemen tot) een verwijdering van
een leerling alsmede een schorsing van een leerling langer dan een dag melden bij de Inspectie
van het Onderwijs.

Sinds 2014 geldt deze verplichting ook voor schorsingen langer dan een dag
van leerlingen in het primair en speciaal onderwijs. Scholen kunnen aan deze verplichting voldoen
door schorsingen en verwijderingen te melden via het Internet School Dossier (ISD) van de IvhO.

Meer informatie hierover vind je in deze dataset: http://data.overheid.nl/dataset/994cbb86-9a33-4824-bccf-8d522f601c91

Databron Inspectie van het Onderwijs: https://www.onderwijsinspectie.nl/trends-en-ontwikkelingen/onderwijsdata/schorsingen-en-verwijderingen

Heb je iets aan deze data en ga je er concreet mee aan de slag? Laat het ons hieronder weten, dat vinden we leuk.