Dataset: Mbo deelnemers per instelling, plaats, type mbo, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd

Dataset: Mbo deelnemers per instelling, plaats, type mbo, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd

Link naar dataset: http://data.overheid.nl/dataset/ff5d3c07-4757-47c5-ac67-1eef755c1978

Databron DUO: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/mbo_/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname11.asp

Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente van de instelling en type mbo (combinatie leerweg en intensiteit van de opleiding; voltijd of deeltijd).