Dataset: Leerlingen basisonderwijs naar leeftijd - Ministerie van OCW

Dataset: Leerlingen basisonderwijs naar leeftijd - Ministerie van OCW

Wil je weten hoeveel leerlingen naar leeftijd in het basisonderwijs zitten?

In deze dataset vind je het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar leeftijd (4-14 jaar), weergegeven per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

Link naar dataset: http://data.overheid.nl/dataset/a6ffaf86-b56f-42bd-bbe7-c40cf6967378

Databron DUO: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingen/Leerlingen/po_leerlingen2.asp

Ben je op zoek naar andere onderwijsdata? Of vind je deze dataset handig en ga je daar concreet mee aan de slag? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder. Vinden we leuk.