Dataset: Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Dataset: Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma’s

Benieuwd naar data over behaalde diploma’s in het hoger onderwijs?

Deze tabel bevat cijfers over behaalde diploma’s in het hoger onderwijs (ho) van ho-cohorten 2008/'09, 2010/'11, 2012/'13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven de (combinatie van) behaalde ho-diploma’s weer op verschillende peilmomenten, tot maximaal negen jaar nadat studenten zijn gestart in het hoger onderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar startjaar, geslacht en onderwijssoort startjaar. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal studenten dat zich nog bevindt in het hoger onderwijs.

Link naar dataset: http://data.overheid.nl/dataset/f571ba34-5486-4738-abda-9cf025d1430e

Databron CBS: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83282NED