Dataset: Adresgegevens van scholen, universiteiten en besturen in het hoger onderwijs

Dataset: Adresgegevens van scholen, universiteiten en besturen in het hoger onderwijs

Ben je op zoek naar de adresgegevens van instellingen (hogescholen en universiteiten) en besturen in het hoger onderwijs?

Goed nieuws: die data vind je in deze dataset met de adresgegevens van hogescholen en universiteiten. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door besturen opgegeven.

Link naar dataset: http://data.overheid.nl/dataset/f9f036c8-e578-44a4-8a02-72ab381a8970

Databron DUO: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/ho/adressen_ho/default.asp