Basisregister en andere registers in data.overheid.nl

In data.overheid.nl vind je veel data van Nederlandse overheden. Veel gemeenten publiceren ook hun beschikbare open data. Dat leidt soms tot overlap of dubbele datasets. Alle gemeenten dragen namelijk bij aan de data in de basisregistraties. Deze data is vervolgens beschikbaar als landelijke dataset. Bijvoorbeeld de BAG voor adressen en gebouwen-data en de BRP voor data over personen. De BAG dataset is hier vindbaar: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-bag-donl

Maar gemeenten publiceren ook de eigen lokale versies van hun bijdragen aan de de basisregister als open data. Hier bijvoorbeeld de gemeente Assen: https://data.overheid.nl/dataset/dataset-geobasis-bag-basisregistraties-adressen--gebouwen-assen of de gemeente Nijmegen: https://data.overheid.nl/dataset/11325-basisregistraties-van-de-gemeente-nijmegen

Als je zoekt op de “BAG” vind je daarom heel veel verschillende datasets; terwijl er maar een landelijke dataset is. Om duidelijkheid te scheppen hebben we classificaties voor de datasets op data.overheid.nl aangemaakt.

  1. High Value dataset
  2. Landelijk dekkend
  3. Referentie dataset
  4. Basisregister
  5. Sectorregistraties (nieuw)
  6. Lokale registraties (nieuw)

De laatste categorie is bedoeld om lokale versies van een basisregistratie te duiden. We vragen gemeenten die dataset informatie leveren om deze classificaties toe te passen. Een lokale registratie kan nooit worden gecombineerd met de “landelijk dekkend” of “basisregistratie”.

Een sectorregistratie is trouwens een nieuwe classificatie. Sector registraties hebben net als basisregistratie wettelijke grondslag en zijn opgezet voor een specifieke toepassing of sector. Het Landelijk Register Kinderopvang- en Peuterspeelzalen (LRKP) is bijvoorbeeld een sectorregistratie.

Meer voorbeelden van sectorregistraties vind je hier: https://www.noraonline.nl/wiki/Alle_sectorregistraties. Niet alle registraties zijn publiek en/of als open data beschikbaar.

Je leest hier meer over de verschillende registraties binnen de overheid: https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/sectorregistraties/