Actieve moderatoren, thema en onderwerpen

Op de community zijn thema’s en onderwerpen specifiek voor Onderwijs benoemd. Regel op de community is dat elk thema of onderwerp een verantwoordelijker moderator heeft.

Voor de zekerheid het volgende overzicht bij welke groep wie moderator is:

Sectoren:

  • Onderwijs en wetenschap - Algemeen - moderator: Ministerie van OC&W, ondersteund door data.overheid.nl

  • Basisonderwijs - moderator: DUO, ondersteuning door SLO en CBS.

  • Middelbaar Beroepsonderwijs - moderator: Ministerie van OC& W, ondersteund door CINOP en SBB

Onderwerpen en cases:

  • Kansengelijkheid - Moderator: CINOP

  • Aansluiting Arbeidsmarkt - Moderator: SBB voor MBO, ondersteuning door UWV

  • Financiering Onderwijs - Moderator: Inspectie voor het Onderwijs

  • Curriculum - Moderator: SLO, ondersteuning door DUO.

Deze lijst wordt actief onderhouden op: https://docs.datacommunities.nl/onderwijsdata/onderwijsdata-community-forum/discourse-forum-bij-onderwijsdata