Toepassingen & impact


Voorbeelden Post hier toepassingen die al bestaan en een mooi voorbeeld zijn hoe onderwijsdata wordt gebruikt. Verwijs als het kan naar de datasets die worden gebruikt. De beste voorbeelden worden ook op data.overheid.nl in de community toegevoegd. Onderwijs toepassingen Impact meten In de tweede helft van 2020 doet data.overheid.nl een onderzoek naar het meten van de impact van het openen en beschikbaar stellen van data.
Topic Antwoorden Weergaven Activiteit
1 25 13 maart 2020
1 33 30 april 2020
1 29 30 april 2020